BÌNH LUẬN

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Yêu cầu cơ bản:

- đường kích trong(ID), đường kích ngoài(OD), bề rộng

- series kích thước (biểu thị bằng 2 chữ số đầu):

                              - chữ số thứ nhất: series độ rộng

                              - chữ số thứ hai: series kích thước

- biểu thị đường kính trong (hai chữ số cuối):    

                              - từ số 04 tới số 96, đường kính trong = hai số cuối x 5

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top